Trăng cùng sông trắng một màu,
Nước trời chung một sắc thu êm đềm.
Lội sông thỏ Phó ướt mèm,
Nằm bờ hổn hển thở rền trâu Ngô.
Các núi trên đất nghiêng xô,
Các sông cuộn són nhấp nhô ngập trời.
Sắc không như thị nghĩ hoài,
Ý sâu trong đó ai người hiểu thông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.