Gia Định tam thập cảnh - Tiên Phố giang thôn

Tiên Phố phù sa khảm bích giang,
Yên tiêu thôn lạc kiến song song.
Đản nam sát võng triêu khu ngạc,
Loa nữ phi xoa dạ cảnh long.
Hộ ngoại phàm xuyên phàn phố liễu,
Độ đầu nhân hoán hệ tân song.
Kiêm thu bạng duật ngư ông lợi,
Đái tuý hoành bồng trúc dịch xoang.

 

Dịch nghĩa

Bãi Tiên, sông biếc đắp phù sa,
Khói tan thấy hai thôn xóm song song.
Trai làng sáng giăng lưới đuổi cá sấu,
Gái quê đêm khoác áo tới cảnh giới rồng.
Phía ngoài nhà buồm xuyên qua khóm liễu rào bến,
Đầu bến đò người gọi, buộc thuyền mới.
Ngư ông gồm thu cái lợi trai cò,
Ngà say thuyền quay ngang thổi sáo trúc.


Tiên Phố là Bến Tiên thuộc thôn Vĩnh Phước, huyện Vĩnh An, phủ Tân Thành, tỉnh An Giang xưa (gần chợ Vĩnh Phước tức chợ Sa Đéc hiện nay). Xem thêm về Tiên Phố ở sách Gia Định thành thông chí của tác giả Trịnh Hoài Đức.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Bãi Tiên cát đắp sông xanh,
Khói tan nhìn thấy rành rành hai thôn.
Trai giăng lưới đuổi sấu luồn,
Cảnh giác rồng, gái đêm còn khoác tơi.
Buồm xuyên rặng liễu mé ngoài,
Bến đò người gọi ới ời sang ngang.
Ngư ông thu lợi đôi đàng,
Ngà say thổi sáo trúc vang mui bồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen Viet Phong

Sóng biếc bãi Tiên xô cồn cát
Sương tan núi hiện nhấp nhô làng
Rẽ nước xua kình trai bủa lưới
Chọc trời bắt ngạc gái vung cần
Ngoài song buồm lướt xuyên liễu phố
Sau bến độ giang khách gọi đò
Ông chài đắc lợi trai cò đẫy
Trên sóng say mèm thổi sáo vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời