Nhà bè sông nước nổi mênh mang,
Câu cá đêm trăng hưởng thú nhàn.
Cần gác sóng vàng đùa dưới móc,
Mồi treo vành nguyệt thả theo làn.
Cá ngon thái gỏi may câu được,
Rượu quế làm vui cứ uống tràn.
Sông lạnh say nằm ôn chuyện cũ,
Nghiêm Lăng là bạn thuở bần hàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.