Gia Định tam thập cảnh - Ngưu Tân ngư địch

Lậu trích tiền lâu ngọc lộ đoàn,
Du dương ngư địch nhiễu vân đoan.
Phong xuy dương liễu Tam Giang tĩnh,
Nguyệt bính mai hoa ngũ dạ hàn.
Điệu cấp hoạn tình tăng khảng khái,
Thanh thê lữ mộng kỷ bàn hoàn.
Tên ba đam đãng long ngâm yết,
Trường chiếm thu tiêu hạ điếu can.

 

Dịch nghĩa

Trên lầu, đồng hồ nhỏ giọt như hạt móc ngọc tròn,
Tiếng sáo chài lơ lửng nơi tầng mây.
Gió thổi dương liễu ở Tam Giang vắng lặng,
Trăng chiếu hoa mai suốt năm canh lạnh lẽo.
Điệu sáo thổi gấp khiến tình cảm kẻ làm quan thêm khảng khái,
Tiếng thê lương làm giấc mộng khách lữ thứ mấy lần bàn hoàn.
Khúc sáo chấm dứt trong cảnh khói sóng mênh mông nhạt nhoà,
Suốt đêm thu buông cần câu cá.


Ngưu Tân là Bến Nghé, tên sông trước thành Gia Định, còn gọi là sông Tân Bình, tên chữ là Ngưu Tân hay Ngưu Chử, nay gọi là sông Sài Gòn.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Giọt ngọc đồng hồ rỏ trước lầu,
Sáo chài dìu dặt luyến mây cao.
Gió đùa dương liễu, sông êm lặng,
Trăng chiếu hoa mai, đêm lạnh sao.
Điệu gấp tình ta thêm khảng khái,
Tiếng buồn mộng khách luống nao nao.
Nhạt màu khói sóng, rồng ngâm dứt,
Chiếm cả đêm thu, cần thả câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Thánh thót đồng hồ nhỏ giọt châu,
Sáo chài lơ lửng tận mây cao.
Gió đùa dương liễu sông lờ lững,
Trăng chiếu hoa mai, bóng dãi dầu.
Khảng khái hoạn tình nghe điệu gấp,
Bàn hoàn lữ mộng lắng thanh sầu.
Nhạt nhoà khói sóng âm vời vợi,
Ròng rã đêm thu lặng thả câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời