Đường nước đọng tắm rồng đen,
Bụi Hồ rũ sạch nhập miền đất ta.
Chếm xuân quang cõi êm hoà,
Chở niềm hào hứng thuyền hoa bềnh bồng.
Giã rượu, cháo nấu cá đồng,
Mua say, thịt nướng, mật ong trắng màu.
Bốn phương tri kỷ gặp nhau,
Giao tình như nước đạm sau lại nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.