Giữa sông Việt nổi Bãi Bà,
Hùng thay tháp cổ chan hoà khí thiêng.
Nhạn sương trăng liễu êm đềm,
Ngao vàng tắm, gió thổi trên đầm hồ.
Gió khua đạc, thuyền lặng tờ,
Đèn châu ánh lửa kéo tơ chập chờn.
Mượn thang mây bước nhẹ vờn,
Tắm nước thơm lễ mười phương trời huyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.