題黃鶴樓

武昌贄罷駕公車,
黃鶴江樓縱目初。
泯水煙花開步幛,
鄂州文物掃庭除。
蒲張浦遠帆 歸客,
梅落湖平笛吹漁。
狂肆欲賡崔顥句,
青蓮先已下降書。

 

Đề Hoàng Hạc lâu

Vũ Xương chí bãi giá công xa,
Hoàng Hạc giang lâu túng mục sơ.
Miến thuỷ yên hoa khai bộ trướng,
Ngạc châu văn vật tảo đình trừ.
Bồ trương phố viễn phàm quy khách,
Mai lạc hồ bình địch xuy ngư.
Cuồng tứ dục canh Thôi Hiệu cú,
Thanh Liên tiên dĩ há hàng thư.

 

Dịch nghĩa

Vũ Xương đưa quà tặng xong cưỡi xe công,
Lầu Hoàng Hạc bên sông lần đầu thoả sức nhìn.
Sông Miến hoa khói mở bức trướng trên bộ,
Châu Ngạc sản vật như mây, quét ngoài sân.
Cây bồ giương ra bến xa, khách trên thuyền về,
Mai rụng hồ phẳng ông chài thổi sáo.
Ngông cuồng muốn nối tiếp câu thơ của Thôi Hiệu,
Lý Bạch trước đã hạ thư hàng.


Lầu Hoàng Hạc được dựng bên bờ Trường Giang, thuộc Vũ Xương, Trung Quốc.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Tặng quà xong, cưởi xe công,
Lầu Hoàng Hạc thoả mắt trông lần đầu.
Miến giang hoa khói đẹp màu,
Quét sân, sản vật Ngạc châu ùn ùn.
Cây bồ giương, khách dong buồm,
Hồ bằng, mai rụng, chài buông sáo chiều.
Thơ Thôi Hiệu muốn nối theo,
Thanh Liên trước đã biết điều chịu thua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đưa xong quà tặng cưỡi xe chơi
Lầu Hạc bên sông thoả mắt coi
Sông Miến khói hoa khai trướng mở
Ngạc Châu văn vật quét sân bày
Cây giương bến lạnh thuyền quay lái
Mai rụng hồ trong tiếng sáo chài
Thôi Hiệu thơ xưa cuồng muốn tiếp
Thanh Liên trước đã chịu hàng ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời