Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2006 07:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2009 09:41

江際

杳杳漁舟破暝煙,
疏疏蘆葦舊江天。
那堪流落逢搖落,
可得潸然是偶然。
萬頃白波迷宿鷺,
一林黃葉送殘蟬。
兵車未息年華促,
早晚閒吟向滻川。

 

Giang tế

Diểu diểu ngư chu phá minh yên,
Sơ sơ lô vi cựu giang thiên.
Na kham lưu lạc phùng dao lạc,
Khả đắc san nhiên thị ngẫu nhiên.
Vạn khoảnh bạch ba mê túc lộ,
Nhất lâm hoàng diệp tống tàn thiền.
Binh xa vị tức niên hoa xúc,
Tảo vãn nhàn ngâm hướng Sản xuyên.

 

Dịch nghĩa

Thuyền câu vùn vụt rẽ đám khói sương mờ mịt
Góc trời sông cũ, lau lách xơ xác lưa thưa.
Chịu cảnh lưu lạc mà gặp lúc úa tàn rơi rụng
Phải rơi nước mắt cũng là chuyện tình cờ.
Muôn lớp sóng bạc, con cò đậu ngủ thiêm thiếp,
Một rừng đầy lá vàng, tiếng ve lạnh lùng.
Binh lửa chưa dứt, tuổi tre vội qua,
Sớm chiều thong thả ngâm thơ hướng về Sản Xuyên.


Tác giả từng giữ chức uý tại huyện Hộ, thuộc phủ Kinh Triệu, khi chạy loạn qua sông Sản cũ ông tức cảnh viết ra bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vùn vụt thuyền cây rẽ khói mờ
Nước trời xưa cũ, lách lơ thơ.
Xác xơ cảnh nặng sầu lưu lạc
Ngao ngán lòng vương mối thẫn thờ.
Sóng bạc muôn trùng con hạc ngủ
Lá vàng đầy núi tiếng ve mơ
Lửa binh chưa dứt, niên hoa vội
Nhớ Sản Xuyên ngâm, sớm tối chờ...


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Rẽ khói mờ câu, thả nhẹ thuyền,
Lau thưa, trời nước vẫn y nguyên.
Rụng rơi phiêu lãng đành sao được,
Gặp lúc lệ nhoà cũng ngẫu nhiên.
Sóng bạc muôn trùng cò ngủ thiếp,
Lá vàng rừng lạnh tiếng ve liền.
Lửa binh chưa dứt, hoa niên giục,
Sớm tối ngâm nhàn hướng Sản xuyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Phá làn sương phủ rợp thuyền câu
xóm cũ sông thưa thớt sậy lau.
Đành chịu lưu vong đà biết xuống
Buồn rơi nước mắt chẳng ngờ đâu.
Bạc đầu sóng vổ con cò ngủ
Vàng lá rừng đưa chú dế sầu.
Tuổi trẻ mất trong binh lửa mãi
Nhàn ngâm chiều vọng...Sản xuyên đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mau mau thuyền cá rẽ mây
Thưa thưa trời nước mấy cây lau già
Người lưu lạc cảnh xơ rơ
Mới hay buồn bã cũng là ngẫu nhiên
Cò kia sóng bạc đứng yên
Lá vàng trên núi giọng phiền tiếng ve
Lửa binh tuổi tác khắt khe
Sớm chiều ngâm vịnh mong về Sản Xuyên


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thuyền câu vụt rẽ khói mờ,
Nước, trời, sông cũ lơ thơ lau gầy.
Gặp cây lúc úa tàn này,
Nổi trôi, bỗng mắt tràn đầy lệ tuôn.
Sóng vờn, cò đứng ngủ luôn,
Rừng đầy lá úa, ve buồn, tiễn chân.
Chiến chinh, tuổi trẻ qua dần,
Sản Xuyên, sớm tối, thơ ngâm hướng về...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong sương mờ thuyền câu tấp nập
Xóm sông xưa lau lách lưa thưa
Thân lưu lạc, cảnh xác xơ
Có rơi nước mắt cũng tình cờ thôi
Con cò đứng sóng nhồi vạn lớp
Rừng lá vàng ve khóc biệt ly
Loạn ly mãi, tuổi xuân đi
Chiều nhìn sông Sản ngâm thi vài bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dập dềnh thuyền rẽ khói mờ
Mênh mang trời nước bơ phờ lách lau
Xác xơ lưu lạc thêm sầu
Đời khi gặp cảnh buồn rầu ngẫu nhiên
Sóng to cò lượn lối quen
Một rừng lá đổ ve ngân tiếng buồn
Loạn ly già sập tới liền
Sớm chiều đến bến Sản Xuyên tự tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói sương mờ mịt rẽ thuyền câu,
Sông cũ góc trời, xơ xác lau.
Lưu lạc cảnh thời tàn úa rụng,
Tình cờ nước mắt cũng rơi mau.
Muôn trùng sóng bạc, cò thiêm thiếp,
Đầy lá rừng vàng, ve tiếng sầu.
Binh lửa chưa tàn già sắp đến,
Sản Xuyên hướng tới ngâm vài câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời