Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/08/2016 06:33

高蟾先輩以詩筆相示抒成寄酬

張生故國三千里,
知者唯應杜紫微。
君有君思秋後葉,
可能更羨謝玄暉。

 

Cao Thiềm tiên bối dĩ thi bút tương thị trữ thành ký thù

Trương sinh cố quốc tam thiên lý,
Tri giả duy ưng Đỗ Tử Vi.
Quân hữu quân tư thu hậu diệp,
Khả năng cánh tiện Tạ Huyền Huy.

 

Dịch nghĩa

Trương Sinh ẩn cư cách nhà ba ngàn dặm (nhưng thơ của ông được cung đình hâm mộ),
Người đời chỉ biết thơ của Đỗ Tử Vi.
Ông có tâm hồn thương lá rụng cuối thu,
Có khả năng ông sẽ ưa chuộng thơ Tạ Huyền Huy.


Cao Thiềm là thi nhân đời Đường, nhiều tuổi hơn Trương Hỗ. Trương sinh tức Trương Hỗ (785-849), thi nhân đời Đường. Đỗ Tử Vi tức Đỗ Mục (803-853), đại thi nhân đời Đường. Tạ Huyền Huy, tức Tạ Diễu (464-499), thi nhân đời Lục Triều, người rất được Lý Bạch ái mộ. Câu đầu mượn ý từ câu thơ Đỗ Mục tặng Trương Hỗ: “Khả liên cố quốc tam thiên lý, Hư xướng ca từ mãn lục cung.”

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba ngàn dặm nhà Trương cách trở
Đời chỉ hay thơ Đỗ Tử Vi
Ông sầu thương lá cuối thu
Thì ông ưa chuộng Huyền Huy thi tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trương Sinh nhớ nước ba ngàn dặm
Đời biết tài thơ Đỗ Tử Vi
Vương vấn tình thu vàng rụng lá
Thơ người hơn cả Tạ Huyền Huy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trương Sinh xa nước ba ngàn dặm,
Đời chỉ biết thơ Đỗ Tử Vi.
Tâm hướng trời thu thương lá rụng,
Khả năng ông chuộng Tạ Huyền Huy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời