讀李白詩集

何事文星輿酒星,
一時鍾在李先生?
高吟大醉三千首,
留著人間伴月明。

 

Độc Lý Bạch thi tập

Hà sự Văn tinh dữ Tửu tinh,
Nhất thời chung tại Lý tiên sinh?
Cao ngâm đại tuý tam thiên thủ,
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh.

 

Dịch nghĩa

Tại sao ngôi sao Văn và ngôi sao Tửu,
Lại cùng một lúc dồn cả vào ông Lý?
Ngâm vang lúc say khướt ba nghìn bài thơ
Để lại cõi đời làm bạn với ánh trăng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì lẽ nào sao Văn sao Tửu
Lại cùng chung hun đúc Lý ông?
Ba ngàn thơ lúc say ngâm
Cho đời thi tập lồng trăng sáng ngời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cớ chi sao Rượu với sao Văn
Đã giúp nhà thơ giỏi tuyệt trần
Say đọc ba ngàn bài bất hủ
Trăng sao làm bạn với thi nhân..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cớ chi sao Rượu với sao Văn,
Chiếu Lý tiên sinh ở thế gian?
Say khướt ba nghìn thơ ngâm vịnh,
Để đời làm bạn với vầng trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]