Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2022 22:59

Vững đặt kiền khôn khéo vẹn nên,
Nhạt vời trần tục quá vời khen.
Mấy lần rờ rỡ kim anh điện,
Một áng lầu lầu thế giới tiên.
Phát dục bốn mùa ơn hiệu đãng,
Bao hàm muôn vật đức thuần toàn.
Lễ hằng kính yết tuần nguyên chính,
Mặc hựu đều nhờ sức đại viên.


Lời dẫn (bằng chữ Hán): “Tế nam giao dựng nên là việc rất kính cẩn. Ta nối theo nghiệp vương, gìn giữ nền nhớn, dầu mùa xuân chọn ngày tốt, thân giúp xe vua, kính tới bái yết, ngưỡng chiêm đức nhớn, rờ rỡ khó tả. Lòng cung kính sinh ra, nhân thế làm bài ca, ngâm thành một luật quốc âm, để tỏ lòng thành thực kính cẩn.”

Nguồn: Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố, “Tài liệu để đính chính những bài văn cổ”, Tri tân tạp chí, số 30, ngày 7-1-1942; dẫn theo: Ngự đề Thiên Hoà doanh bách vịnh thi tập, sách viết của Trường Bác Cổ, số AB 544, tờ 4a-b