Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2022 23:09

Dài dặc thần cơ chí mở mang,
Công thu thu vẹn chín triều cương.
Kinh bầy diện diện đồ khuê bích,
Gìn giữ khăng khăng phép đế thường.
Nhờ phúc trùng trùng so địa hậu,
Tưởng ơn dằng dặc sánh thiên trường.
Tĩnh phù thế nước nhường như tại,
Thăm thẳm cao trông ngỡ thái dương.


Nguồn: Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố, “Tài liệu để đính chính những bài văn cổ”, Tri tân tạp chí, số 30, ngày 7-1-1942; dẫn theo: Ngự đề Thiên Hoà doanh bách vịnh thi tập, sách viết của Trường Bác Cổ, số AB 544, tờ 5a-6b