Anh DLH ơi, bài thơ này làm theo thể thơ bảy chữ, chứ không phải lục bát đâu anh à...chúc anh vui vẽ!