Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:09

Viết
Tức là thở
Yêu
Cũng tức là thở
Thế nên
Viết tức là yêu em


19-5-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012