Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2014 18:48

Một ngày nào
Ta bỏ làm thơ

Bỏ làm thơ
Để sống với thơ

Sống với thơ
Là sống với em

Sống với em
Ta đầm mình trong máu thơ

Đầm mình trong máu thơ
Ta cắn chặt em trong hai hàm răng

Cắn chặt em trong hai hàm răng
Ta đọc thơ suốt cả ngày

Đọc thơ suốt cả ngày
Là ta tụng kinh yêu em

Ta tụng kinh yêu em
Bởi một ngày nào...


4-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012