15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 11/09/2008 08:25

Anh đã có nửa đời nghe biển hát
Những lời yêu vồ vập trước bờ xanh
Chỉ đến buổi gặp em anh mới biết
Đầu bạc phơ biển vẫn đa tình