Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 09:58

Ta sinh ra
Không một nơi đến
Không một chỗ dung thân vĩnh cửu
Cũng chẳng có một nẻo quay về...


17-8-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012