Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2021 18:30

Tha nhân
Nghệ thuật
Tình thương
Hỡi ơi
Tất cả đã bệnh hoạn
Và đã chết
Rồi ta cũng sẽ chết
Vũ trụ sẽ chết
Thượng đế sẽ chết
Trí nhớ sẽ chết
Ý thức sẽ chết
Cái không có cũng sẽ chết
Cái chết cũng sẽ chết...

Phải chấm dứt cuộc tự sát vĩ đại của loài người
Ngay tức khắc!


19-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012