Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2021 09:55

Tuổi trẻ
Có nỗi quạnh hiu
Có cõi lưu đày
Có vườn trái độc

Ta có thêm thơ!


11-6-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012