Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 10:00

Ai bảo
Nhà thơ là kẻ tiên tri

Ừ, nhà thơ ơi
Bao nhiêu cảm nhận sâu sắc
Ngần ấy ý tưởng vĩnh cửu
Nhạt nhoà trong kiếp phù du...


21-11-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012