Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:23

Làm thơ là tham thiền
Mỗi câu thơ

Một câu niệm

Trong một lẽ đạo
Ai ngộ cùng ai


3-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012