Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2021 18:41

Ta muốn giữ mãi thiên nhiên tuyệt vời trong trí óc
Ôi làm sao
Làm sao giữ được em tuyệt trần của thời hoa mộng này trong thâm tâm mãi mãi
Hỡi thời gian tàn phá...

Hãy chặn đứng thời gian
Hãy giết chết thời gian
Thơ ơi...


24-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012