Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2021 18:33

Làm thơ là chiêm nghiệm mình
Ta chiêm nghiệm ta
Trong trái tim ta đã có em
Thế mới có thơ tình
Thơ-tình-yêu-em

Ai nói làm thơ tình rất khó
Ta đang yêu em lai láng
Xúc cái lai láng đó đổ lên giấy
Là thơ
Thơ-tình-yêu-em


22-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012