Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 09:52

Đêm nào tôi cũng làm thơ
Thơ
Ôi thơ
Thơ
Thơ bay
Thơ bay bay
Ồ thơ
Thơ bay lên
Bay vút
Trời ơi
Thơ
Thơ bay tứ tung
Thơ bay mịnt mùng
Thơ bay mông lung
Đầy trời thơ
Thơ
Thơ đầy hồn ta...


17-3-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012