Mây mắc võng trời hư ảo
Non cao ai thắp lửa chiều
Loanh quanh phố đồi Tam Đảo
Ta và sương trắng quạnh hiu


Nguồn: Ngan ngát mùa xưa (thơ), Trịnh Bửu Hoài, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2005