Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:13

Viết
Là nhựa sống
Viết
Là châm cho hồn cháy bỏng
Trong ngọn gió ban mai


24-5-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012