Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:07

Nhà thơ
Là kẻ leo lên đỉnh cao nhất
Của tình yêu

Những người
Tự tử vì tình
Còn leo cao hơn đỉnh cao nhất đó

Chúng ta phải quỳ lạy
Những ai...


19-5-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012