Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:12

Ngôn ngữ
Là giả tạo
Nhưng chính giả tạo
Là phương tiện
Đi đến chân lý


22-5-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012