Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:06

Ngày đời nguôi ngoai
Gặp em tình dậy
Trùng trùng

Ơi
Càng gặp càng thương
Càng nhớ càng thương
Càng quên lại càng thương

Ngày đời bận rộn
Trùng trùng
Tình dậy vì em!


22-1-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012