15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/09/2010 20:35

Thưa em, hồn dại tình khờ
Bây giờ thì đã...
Bây giờ thì thôi
Cuối cùng cũng có mình tôi
Trăm năm lẻ một bóng đời dưới mưa

Người đi sẽ khuất tay đưa
Chỗ này ly biệt là xưa hẹn người
Gương tình vỡ
Bóng tan rồi
Ngậm câu thương nhớ thốt lời chia ly

Đi đi người
Người đi đi
Dòng sông giờ đã chia bờ quên nhau
Mời em cạn chén tình sầu
Mời em cạn chén tình sầu, rồi thôi!


Tháng 3-1975
Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006.