Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 21:59

Mười ngón tay
Là mười nhánh xương rồng
Bấu víu mặt trời
Bấu víu tư tưởng

Đêm nay
Mười nhánh xương rồng
Cháy giữa ngàn trăng

Ngày mai
Ta không viết nữa
Không còn viết
Là không còn thở
Không còn yêu em...


18-9-1970

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012