15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 10:08

Viết một bài thơ
Chỉ vơi đi một phần triệu lòng ta

Ôi lòng ta vô bờ
Ai hiểu cho
Đôi mắt tinh anh nào hiểu cho

Ta mở cửa lòng
Vần thơ bật khóc!


17-12-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012