Giọt lệ nào rớt giữa đêm vui
Sang sông, người đã sang sông rồi
Còn chi bến cũ vầng trăng lạnh
Soi bóng ai tan ở cuối trời

Ta sợ buồn rơi trong ánh mắt
Sợ thu hiu hắt lối chia ly
Sợ em bỏ lại đời hương sắc
Sợ hồ lệ ướt một chân mi

Thôi thì coi như con sáo bay
Ném chiếc lồng xưa vào lạnh bạc
Bên sông đêm này ai hát
Ngàn sau réo rắt khúc ca buồn


Nguồn: Trái sang mùa/ Văn nghệ Châu Đốc, 1996.