Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 09:46

Mình viết sách
Sách giết mình
Hay là
Mình giết sách
Sách viết mình


29-2-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012