Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 09:53

Viết để làm gì
Đi tìm chân lý
Để làm gì
Khi tất cả đều là hư tráo...


23-4-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012