Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 09:57

Em chỉ là bờ hoa trong sương ướt
Sẽ phai tàn theo ngọn gió trăm năm
Ta làm thơ là giữ em ở lại
Nhập cùng thơ điên đảo một đời...


21-6-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012