15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2010 18:51

Ta về che lá thương đau
Hồ như trăng cũ phai sầu bến sông
Cây cao bóng ngậm bên dòng
Trăm năm ai đứng má hồng dưới mưa
Chim về lá đã vàng thưa
Tượng sầu nghe gió muôn xưa thổi về


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006