15.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 10:16

Đọc lại thơ mình
Lòng vẫn không nguôi
Có một điều gì
Nhớ nhớ quên quên

Đọc lại thơ mình
Lòng bỗng nao nao
Có một điều gì
Có có không không


20-1-1973

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012