15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/09/2010 20:57

Đưa nhau mây bạc trên đầu
Dưới sông nước chảy bên cầu hoa rơi
Bóng trôi riêng những dòng đời
Chia em một nửa hồn tôi để sầu
Nửa hồn tôi gửi trăng sao
Đêm đêm lên cõi chiêm bao nhớ người


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006