15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2010 20:54

Nửa đêm
Rơi giọt đàn bầu
Hồn ai
Theo gió
Bay vào trong trăng
Khi trầm
Bóng liễu bâng khuâng
Khi cao
Rung cánh hạc vàng
Thức mây
Tiếng đàn
Như khóc
Như say
Trăm năm
Ai nhớ
Còn ai đợi chờ
Nửa đêm
Đàn tỉnh
Hay mơ?


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006