Chiếu mền nào có giữa đồng
Vẫn say giấc ngủ trong vòng tay rơm
Giật mình trăng sáng mênh mông
Tiếng ai đập lúa trong sương vọng về


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006