Ai giấu mùa đông trong vườn mộng
Cho sớm mai sương trắng áo một người
Tôi giấu trong tim một lần rung động
Mà suốt đời áo ấy trắng hồn tôi...


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006