Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 21/07/2014 14:24 bởi tôn tiền tử
Trịnh Định 鄭定 tự Mạnh Tuyên 孟宣 người huyện Mân (nay thuộc Phúc Châu). Ông giỏi kiếm, từng làm giúp việc cho Trần Hữu Định 陳友定. Khi Trần Hữu Định binh bại, ông phiêu bạc vùng Giao Châu, Quảng Châu, sau đó về Trường Lạc. Ông giỏi chữ triện, lệ, được người đời xưng tụng là một trong Mân Trung thập tài tử. Sau ông làm quan tới Quốc tử trợ giáo.