Hồ Cao Bưu nước trong xứ vắng
Gái Cao Bưu rất giỏi chèo đò
Tóc búi cao điểm trang mười tám
Chồng đi xa lúc cưới hai mươi
Kính thanh lăng theo thoa quý gãy
Hương điệp cùng chăn thuý lạnh se
Vương tôn đi bỏ vườn xanh cỏ
Trăng lầu Tần đơn lẻ tiếng ve
Liễu bên lầu bay bông đầy ngõ
Nhện giăng tơ nhà cửa vắng hoe
Hồ Cao Bưu sóng chiều đây đó
Gái Cao Bưu tình nghĩa, ai dè

tửu tận tình do tại