11.00
3 bài thơ
Đăng ký ngày 14/01/2022 10:37, số lượt xem: 158
Trần Xuân Trường
Sinh ngày :26/05/ 1976
Quê quán: Xã Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh Ninh Bình

*Tác phẩm sáng tác:
1. Trăng Nghiêng – Tập thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2013
2. Ô Cửa Đựng Mùa Xuân– Tập thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2016
3. Tiếng Mầm- Tập thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2017
4.Mưa Non- Tập thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2020

* Giải thưởng
- Giải C Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, năm 2017 (Tập thơ Ô Cửa Đựng Mùa Xuân)
- Giải B Giải thưởng Văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu Tỉnh Ninh Bình , năm 2017 (Tập thơ Ô Cửa Đựng Mùa Xuân )
- Giải C Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, năm 2020 ( Tập thơ Mưa Non)