Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
(Chưa có bài thơ nào)

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 30/09/2019 09:51 bởi hongha83
Trần Viễn Sơn (1951-) tên khai sinh là Nguyễn Yên Phong, quê Hải Dương.

Tác phẩm:
- Cùng một lứa bên trời lận đận (108 bài thơ rượu giang hồ khí cốt, in chung, NXB Thanh niên, 2009)