Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 10/08/2008 08:08 bởi hongha83
Trần Vũ Mai tên thật là Vũ Xuân Mai, sinh ngày 30-4-1944, tại Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Trần Vũ Mai sau khi tốt nghiệp đại học đã tình nguyện vào chiến trường công tác năm 1971. Ông là phóng viên tạp chí Văn nghệ Giải phóng khu V thuộc Ban Tuyên huấn Khu uỷ khu V. Trong những năm tháng đó, ông thường bám trụ vùng Cực nam Trung bộ và viết nhiều bài thơ về cuộc chiến đấu ở đây. Trần Vũ Mai rất yêu thơ Trần Mai Ninh, đặc biệt bài Nhớ máu. Sau này đất nước hoàn toàn giải phóng, ông về công tác tại NXB Tác phẩm mới (nay là NXB Hội Nhà văn). Ông qua đời năm 1991 tại Hà Nội.

Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Ở làng Phước Hậu (trường ca, 1978)
- Nàng chim Lạc (trường ca, 1991)
- Thơ và trường ca (1995)

Giải thưởng:
- Tặng thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 1996 với tác phẩm Thơ và trường ca (Hạng B)