Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 14:54

答復天朝冊使其一

玉堂綸綍屬才華,
天漢遙遙載泛槎。
驛路九千初發軔,
葩詩三百舊生涯。
胸中吐出霞千朵,
紙上凝成雪六花。
除卻盛唐元白外,
騷壇幾見自成家。

 

Đáp phúc thiên triều sách sứ kỳ 1

Ngọc đường luân phất thuộc tài hoa,
Thiên Hán dao dao tải phiếm tra.
Dịch lộ cửu thiên sơ phát nhận,
Ba thi tam bách cựu sinh nhai.
Hung trung thổ xuất hà thiên đoá,
Chỉ thượng ngưng thành tuyết lục hoa.
Trừ khước Thịnh Đường Nguyên Bạch ngoại,
Tao đàn kỷ kiến tự thành gia.

 

Dịch nghĩa

Thềm ngọc chiếu vua ban, đủ tài hoa,
Từ xa nơi Thiên Hán, theo thuyền đến nơi.
Đường dịch sứ dài dặc mới khởi hành,
Thơ hoa ba trăm bài lại phát sinh kế cũ.
Trong lòng trữ phát muôn đoá mây sặc sỡ,
Trên giấy như ngưng kết những đoá hoa tuyết sáu cánh.
Trừ những bậc như Nguyên Chẩn, Bạch Cư Dị đời Thịnh Đường ra,
Trên Tao đàn thấy mấy người tự lập thành gia được.


Bài thơ này làm để đáp sứ nhà Thanh sang phong vương cho vua Quang Trung. Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Chiếu vua điện ngọc lắm tài hoa,
Thiên Hán trời cao xuống cõi xa.
Sứ trình dằng dặc lên đường sớm,
Ba trăm bài cũ phát kế ra.
Muôn đoá mây tươi lòng trữ phát,
Tuyết sinh sáu cánh giấy ngưng hoa.
Trừ những Thịnh Đường như Nguyên, Bạch,
Tao đàn mấy kẻ tự thành gia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thềm ngọc chiếu vua đủ sức ra,
Theo thuyền Thiên Hán đến từ xa.
Sứ đi dằng dặc lên đường sớm,
Bài cũ ba trăm sinh phát ra.
Trữ phát trong lòng mây sặc sỡ,
Giấy ngưng kết tuyết sáu đài hoa.
Trừ tài Đường Thịnh như Nguyên, Bạch
Mấy kẻ tao đàn thành lập gia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời