11.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (239 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
Tạo ngày 05/10/2018 22:26 bởi Vanachi
Trần Văn Tăng 陳文熷 người làng Từ Ô, huyện Thanh Miện, Hải Dương, chưa rõ hành trạng. Hiện tìm thấy ông là tác giả của cuốn Hành trình chùa Yên Tử 行程廚安子 (Đền Ngọc Sơn in năm Khải Định thứ 3, 1918, ký hiệu AB.382) bằng chữ Nôm, và hai bài thơ Nôm khắc ở bia đá chùa Vô Vi, núi Trầm, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ.