Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: chùa Vô Vi (3)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2018 22:55

Bên này Thiên Trúc nọ Bồng Lai,
Đem cảnh thanh u đặt giữa trời.
Trang điểm đã nhờ ơn Đại Sĩ;
Độ trì còn đội đức Như Lai.
Mượn nền đá phẳng đề năm vận,
Sẵn quả chuông kêu đấm mấy hồi.
Cảnh ví mến người, người lại lại,
Đã vô vi khéo cũng lôi thôi.


Bài thơ được tìm thấy tại ma nhai khu di tích chùa Vô Vi, núi Trầm, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ, do nhà nghiên cứu Châu Hải Đường công bố (10-2018).

Tiểu dẫn: “Tiên động chi bàng, Vô Vi Phật tự. Thuỳ kỳ tạo chi, Thiền sư Đại sĩ.” 先峝之旁,無為佛寺。誰其造之,禪師大士。 (Bên cạnh động tiên, Có chùa Vô Vi. Ai tạo dựng nên? Thiền sư Đại sĩ!).

Lạc khoản: “Duy Tân Giáp Dần thu, Từ Ô Trần Văn Tăng bái đề” 維新甲寅秋,慈烏陳文熷拜題 (Mùa thu năm Duy Tân Giáp Dần - 1914, Trần Văn Tăng người Từ Ô bái đề).